تاریخ نشر: سنبله ۱۹, ۱۳۹۳

بیش از هزار تن معلول در مکتب‌های بلخ شامل شدند

مسوولان دفتربازتوانی معلولان کمیته سویدن درولایت بلخ ازشامل‌سازی 1082 تن معلولان درمکابت ولایت بلخ خبر می‌دهند.

نجیب الله یزدان پناه مسوول کمیته سویدن درشمال که درسیمینار (تعلیمات فراگیر یا همه شمول) صحبت می‌کرد گفت که این اداره برعلاوه شمولیت معلولان در مکاتب بیش از 1000 استاد را به‌خاطر IMG_0087آموزش این تعداد معلولان آموزش داده‌اند.

تآقای یزدان پناه هم‌چنان از هماهنگی خوب این اداره با ریاست معارف سخن زده و می‌گوید که تمامی مکاتب به‌خاطر شمولیت معلولان با کمیته سویدن همکاری دارند.

درهمین حال محمد طاهر عازم  مدیر لیسه غازی حمیدالدین ونمانیده معارف دراین سیمینار از پزیرش معلولان درتمام نواحی شهر مزارشریف خبر داده گفت که تمام مکاتب شهر مزارشریف آماده پزیرش افراد معلول درتمام نقاط شهر مزار شریف هستند.

از سوی هم روح الله میرزای یک تن از معلولان درولایت بلخ  می‌گوید که دفتر بازتوانی معلولان کمیته سویدن «خط بریل» را برای نابینایان و زبان اشاره را برای ناشنوایان آموختانده است .

این درحالی است که معلولان درافغانستان از نبود کار وزمینه زندگی بهتر وشامل سازی اطفال شان درمکاتب همواره  شکایت داشته‌اند.

خبرگزاری افق

بیش از هزار تن معلول در مکتب‌های بلخ شامل شدند

بیش از هزار تن معلول در مکتب‌های بلخ شامل شدند