تاریخ نشر: سنبله ۱۷, ۱۳۹۳

رضایت مسوولان امنیتی بلخ  از کارکرد پولیس محلی

مسوولان در فرماندهی امنیه ولایت بلخ از کارکرد پولیس محلی راضی‌اند.

این مسوولان با ابراز این مطلب می‌گویند که پولیس محلی به‌حیث سربازان خط اول جنگ توانسته‌اند که مناطق خود را از وجود مخالفان پاک نموده و نگذارند مخالفان در آن ساحات فعالیت کند.a

عبدالرزاق قادری معاون امنیتی قوماندان امنیه ولایت بلخ می‌گوید که مخالفان نمی‌توانند در ساحات که پولیس محلی فعالیت می‌کند عملیات کند.

وی به خبرنگار «افق» گفت: «پولس محلی که از خود محل البته استخدام شده و درخود محل وظیفه اجرا می‌کنند نفش شان بسیار موثر است جلو تردد دشمن و فعالیت دشمن را در ساحات مسوولیت خود شان گرفته و نقش این‌ها بسیار بالا است. مخالفان نمی‌توانند که در ساحات که ما پولس محلی داریم در آن‌جا فعالیت کنند.»

وی اضافه می‌کند که رهبری پولیس بلخ و شخصاً خودش از کارکرد این نیروها راضی اند: «من شخصآ به‌حیث عضو رهبری فرماندهی امنیه ولایت بلخ از کارکرد پولیس در بلخ کاملآ رضایت دارم.»

آقای قادری هم‌چنان در مورد سطح تعلیمات پولیس محلی نیز می‌گوید که بالا رفته است، وی افزود: «پولیس محلی که استخدام می‌شود برای پنچ هفته می‌‌آیند ترنینگ می‌شوند تعلیمات می‌بینند بعد از تعلیمات مکمل آن‌ها شهادت نامه اخذ می‌کنند در فن عسکری و در فن معاربه و تخنیک اسلحه این‌ها بلدیت کاملآ پیدا می‌کنند از قانون آگاهی پیدا میکنند.»

در همین حال سید صادق سرباز پولیس محلی در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ می‌گوید با تعهد که در مقابل مرد و دولت خود دارد نمی‌گذارد مخالفان در ساحه فعالیت آن‌ها عملیات کند. وی گفت: «فعلا همین وظیفه است که هر طرف قومنده کند، هر طرف که مخالف پیدا شود، می‌رویم و نمی‌گذاریم که وطن را خراب کنند.»

پولیس محلی در چوکات پولیس وزارت داخله از منطقه که فعالیت می‌کند برگزیده شده و امنیت منطقه خود را تامین می‌کنند.

 خبرگزاری افق

رضایت مسوولان امنیتی بلخ  از کارکرد پولیس محلی

رضایت مسوولان امنیتی بلخ  از کارکرد پولیس محلی