تاریخ نشر: سنبله ۱۷, ۱۳۹۳

نخستین نمایندگی شرکت ال جی درهرات دربخش ترمیم تجهیزات فنی مهندسی افتتاح شد

مسوولان نمایندگی با افتتحا این مرکز خدمات ال جی اعلام کردند که دیگر نیازی بخاطر ترمیم تجهیزات الکترونیکی به خارج نیست ونمایندگی قادرخواهد  بود تمامی تجهیزات را به صورت فنی ترمیم نمایند.

به گزارش خبرنگار افق ازهرات درغرب کشور، نمایندگی رسمی شرکت کوریایی ال جی درغرب کشور فعالیت خود را دربخش ارایه خدمات فنی مهندسی با 20140908_113840حضور تجار وصنعت گران هرات افتتاح نمود.

مهندس محمد ناصر براهویی  میگوید:هرات نخستین ولایتی درسطح  کشور است که این شرکت نمایندگی رسمی خود دربخش ترمیم تجیهزات مهم الکترونیکی  ایجاد کرده است

شرکت خدماتی “فرافن” نمایندگی رسمی خدمات پس ازفروش شرکت بزرگ ال جی درهرات می باشد که برعلاوه ارایه خدمات گارانتی تولید خویش ، قادر خواهدبود تجهیزات الکترونیکی مدرن را نیز ترمیم واستفاده مجدد قرار دهد.

سلام محمد مسول خارجی این نمایندگی اظهار داشت:مسولین شرکت می گویند:کارمندان این اداره  افغانستانی ودارای  مدارک عالی وتجربه فنی بوده  که تحت نظر استادان خارجی اموزش دیده اند.

به گفته انان، این نماینده گی قادراست تا به صورت کامل تجهیزات الکترونیکی رسانه ها صوتی وتصویری رادرهرات ترمیم نمایند

درحالیکه درگذشته رسانه ها مجبور بودند به خاطر ترمیم تجهیزات فنی شان به خارج ازکشور بروند.

شرکت ال جی یک یکی ازمعتبرترین شرکت های تولید  اجناس الکترونیکی درسطح جهان می باشدکه افتتاح نمایندگی گارانتی ان درهرات  گامی مهم درراستای خود کفایی به شمار میرود

قراراست به زودی درشهرهای کابل، قندهار ، جلال اباد ومزارشریف این شرکت نمایندگی های خود را افتتاح نماید.

خبرگزاری افق
 

نخستین نمایندگی شرکت ال جی درهرات دربخش ترمیم تجهیزات فنی مهندسی افتتاح شد

نخستین نمایندگی شرکت ال جی درهرات دربخش ترمیم تجهیزات فنی مهندسی افتتاح شد