تاریخ نشر: سنبله ۱۷, ۱۳۹۳
جهان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: رضا مهسا- کابل

روسیه به رقبای سیاسی و نظامی خود چنگ و دندان نشان خواهد داد

درحالیکه جهان شاهد یک رویا رویی تازه بین روسیه وغرب است مقدمات این تقابل را می توان از حرکت های که در آن پرده از قدرت اتمی ورسیه وغرب برداشته می شود جستجو کرد .

به گزارش خبرگزاری افق به نقل ازخبرگزاری رویترز با استناد به گفته های “سرگئی شوبگو”، وزیر دفاع روسیه اینکه این کشور اعلام کرده است:تا پایان ماه سپتامبر،بزرگترین مانور اتمی خود را رزمایش روسیه تحتنظارتپوتینبرگزار خواهد کرد.

دراین مانور تازه ترین موشک های اتمی روسیه پرتاب خواهند شد.

4 هزار پرسنل نظامی مرتبط با این موشک ها در 400 واحد موشکی در این مانور شرکت خواهند داشت.

مانور در منطقه “آلتائی” واقع در جنوب روسیه انجام خواهد شد.

فرمانده سایت پرتاب موشک روسیه نیز اعلام کرد است که  شناسایی و نابود کردن موشک های رادار گریز دشمن از اهداف مهم این مانور است.

خبرگزاری افق

روسیه به رقبای سیاسی و نظامی خود چنگ و دندان نشان خواهد داد

روسیه به رقبای سیاسی و نظامی خود چنگ و دندان نشان خواهد داد