تاریخ نشر: سنبله ۱۶, ۱۳۹۳

یک زن در بامیان توسط فامیل شوهرش آتش زده شد

یک زن 25 ساله در روستای فولادی از مربوطات مرکز ولایت بامیان توسط یک عضو فامیل شوهرش مورد خشونت قرار گرفته و آتش زده شده است.

حمیده 25 ساله که سه طفل دارد روز گذشته در قریه خشکک دره فولادی توسط زن پسر کاکا شوهرش با تیل آتش زده شده است.ttt1

حمیده میگوید تمامی اعضای فامیل شوهرش با او بد رفتاری میکرده و از این بد رفتاری ها به تنگ آمده بود تصمیم به خودکشی میگرد.

وی افزود” دلم تنگ آمده بود دیگر زندگی برایم مفهوم نداشت ؛ شوهرم مرا ایلا کرده رفته ، فامیل شوهرم با من بد رفتاری میکردن دیروز با سنگ به سرم زدم میخواستم خود را بکشم اما نشد؛ بعد از آن زن پسر کاکا شوهرم لباسم را در آورده و یک بشکه تیل بالایم خالی کرد و آتش زد”.

خانم حمیده توسط پولیس به شفاخانه بامیان انتقال شده و تحت تداوی قرار دارد.

داکتران شفاخانه بامیان میگوید وضعیت صحی مریض بهبود یافته و نیاز به تداوی در مراکز سوختگی دارد.

داکتر نعیم احمدیار یکی از داکتران شفاخانه بامیان میگوید” حمیده خانم 25 ساله که مورد آتش سوزی قرار گرفته شب گذشته به شفاخانه بامیان انتقال یافته و تحت تداوی قرار دارد، تقریبا 50 درصد بدن این خانم سوخته و نیاز به تداوی در مراکز اختصاصی سوختگی دارد”.

داکتر احمدیار گفت” ما مریض را ریفر ( به شفاخانه اختصاصی رجعت دادیم) اما هیچ یکی از اعضای فامیلش نیست که او را به کابل ببرد”.

گفتنی است این چهارمین واقعه سوختگی زنان در بامیان طی سال جاری خورشیدی میباشد که در شفاخانه بامیان به ثبت رسیده است.

خبرگزاری افق

یک زن در بامیان توسط فامیل شوهرش آتش زده شد

یک زن در بامیان توسط فامیل شوهرش آتش زده شد