تاریخ نشر: سنبله ۱۵, ۱۳۹۳

جاپان برای صحت عامه بامیان امبولانس و بسته های طبی کمک کرد

کشور جاپان در هماهنگی با یونسف برای بهتر شدن خدمات صحی در مراکز بهداشتی بامیان امبولانس و بسته های طبی کمک کرد.

این کمک ها شامل هفت عراده امبولانس و بسته های طبی به ارزش یک میلیون و پنج صد هزار دالر امریکایی می باشد.

داکتر ریحانه حیدری رییس صحت عامه بامیان میگوید کمبود وسایل طبی و امبولانس از مشکلات عمده صحت عامه در این ولایت می باشد.DSC02510-1600 (1)

وی افزود”نظر به پیشنهاد که به یونسف کردیم به تعداد هفت عراده امبولانس کمک کردن که  شش عراده آن برای ما رسیده و یک عراده دیگر بزودی در اختیار ما قرار خواهد داد، هم چنان کشور جاپان یک مقدار وسایل طبی و ادویه به ارزش یک میلیون و پنج صد هزار دالر امریکایی نیز کمک کرده است”.

از سوی دیگر مسولان اداره یونسف در بامیان از بلند بودن میزان مرگ ومیر زنان ابراز نگرانی نموده میگویند مشکلات متعدد در این راستا وجود دارد.

خانم کلایر مسول دفتر یونسف در بامیان این مشکلات را دور بودن مراکز صحی ، پراکنده بودن جمعیت و فقر شدید میان مردم میداند.

وی افزود” قسمیکه شما میدانید ولایت بامیان یک ولایت کوهستانی است و فاصله قریه ها از مراکز صحی بسیار زیاد می باشدبه همین دلیل مردم به خدمات صحی یک سان دست رسی ندارند “.

بگفته وی “طولانی بودن زمستان در بامیان ، دور بودن مراکز صحی ، نبود امکانات کافی و فقر شدید باعث شده مردم از ناحیه دست رسی به خدمات صحی با مشکل مواجه شوند”.

از سوی دیگر آصف مبلغ معاون والی بامیان از کمک های کشور جاپان قدر دانی نموده میگوید مشکلات زیاد در این ولایت وجود دارد.

وی علاوه نمود” ولایت بامیان با داشتن جغرافیای صعب العبور و پراکنده با مشکلات و دشواری های زیاد روبرو است، از جمله امبولانس ضرورت مبرم و اساسی است . در دیگر ولایات افغانستان ممکن وسایل ترانسپورتی موجود باشد اما در جغرافیای بامیان چنین یک امکانات اصلا وجود ندارد”.

گفتنی است جاپان طی چند سال گذشته در بخش های صحت و تغذیه مناسب کمک های زیاد بشردوستانه در افغانستان نموده است

جاپان برای صحت عامه بامیان امبولانس و بسته های طبی کمک کرد

جاپان برای صحت عامه بامیان امبولانس و بسته های طبی کمک کرد