تاریخ نشر: دلو ۱, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

نوجوان انگلیسی توانسته به اسناد عملیاتی در مورد افغانستان و ایران دست یابد

دادگاهی در انگلیس اعلام کرد که یک نوجوان ۱۵ ساله انگلیسی توانسته است با استفاده از هک سیستم ها خود را به جای جان برنان، رئیس پیشین سیا معرفی کند و به برنامه های عملیات اطلاعاتی در افغانستان و ایران دسترسی داشته باشد.

به گزارش افق، به نقل از روزنامه تلگراف، این نوجوان ۱۵ ساله انگلیسی با استفاده از کامپیوتر اتاق خود توانسته است تا با مهندسی اجتماعی که می تواند هویتی جعلی را فراهم کند به برخی از حساب های اشخاص مهم اطلاعاتی آمریکا دست یابد.

این نوجوان توانسته دریافت کنندگان تماس در سازمان سیا را قانع کند که جان برنان، رئیس پیشین سازمان سیا است تا به کامپیوتر او دسترسی یابد و همچنین خود را با عنوان مارک جیولیانو، معاون اف .بی .آی معرفی کرده و به سیستم او نیز نفوذ کرده است.

وی همچنین تلاش کرده تا خود را به نام های رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا و رئیس اطلاعات ملی اوباما معرفی کند.

جان لوید جونز، دادستان انگلیسی که این پرونده را در اختیار دارد، اعلام کرد که این نوجوان توانسته تا به برخی از حساب های بسیار حساس و نیز اطلاعات عملیات نظامی و اطلاعاتی در افغانستان و ایران دست یابد.

 

نوجوان انگلیسی توانسته به اسناد عملیاتی در مورد افغانستان و ایران دست یابد

نوجوان انگلیسی توانسته به اسناد عملیاتی در مورد افغانستان و ایران دست یابد