تاریخ نشر: جدی ۳۰, ۱۳۹۶

ازبیکستان: گفت‌وگو روی تمویل خط آهن مزار شریف- هرات جریان دارد

جمشید قوچقاروف، معاون نخست وزیر ازبیکستان گفته است که روی تمویل خط آهن مزار شریف- هرات بحث‌ها جریان دارد و ارزیابی در مورد تطبیق این خط آهن انجام شده است.

وی امروز در دیدار با رییس جمهور غنی در ریاست جمهوری، خط آهن مزارشریف- هرات را پروژۀ منطقه‌یی خوانده و افزوده که آن ۱۲۷ کیلومتر کوتاه‌تر و با هزینۀ کمتر تطبیق می‌شود.

به گفته قوچقاروف، درمورد تمویل و تطبیق پروژۀ خط آهن مزار شریف – هرات با سفرا، بانک مرکزی و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا بحث خواهیم کرد.

وی در مورد اهمیت خط آهن مزارشریف- هرات گفته است که این پروژه برای افغانستان و ازبیکستان و نیز کشورهای منطقه از اهمیت ویژۀ برخوردار است.

قوچقاروف افزوده که انتقال برق از مسیر سرخان- پل‌خمری به گونۀ مشترک تعقیب می‌شود و کار عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. به گفته او، افغانستان با احداث خط آهن، از مسیر اندیجان ازبیکستان طی سه‌ روز به چین می‌رسد.

سپس رییس جمهور غنی با ابراز خوش‌بینی از گسترش همکاری‌ها میان افغانستان و ازبیکستان، تطبیق پروژه‌های زیربنایی را برای تغییر وضعیت زندگی و تأمین رفاه موثر خوانده است.

وی در خصوص برگزاری کنفرانس‌های علمی پیرامون شخصیت‌های ابوریحان البیرونی و گوهرشاد بیگم گفته است که تیم‌های دوکشور مشترکاً روی برگزاری این کنفرانس‌ها کار می‌کند.

همچنان دو طرف روی تطبیق توافقنامه‌های امضا شده، تأکید کرده‌اند. پیشتر در سفر رییس جمهور غنی به ازبیکستان، میان مقامات دو کشور چندین توافق‌نامه همکاری امضا شد.

ازبیکستان: گفت‌وگو روی تمویل خط آهن مزار شریف- هرات جریان دارد

ازبیکستان: گفت‌وگو روی تمویل خط آهن مزار شریف- هرات جریان دارد