تاریخ نشر: سنبله ۱۲, ۱۳۹۳

طالبان در قندوز در یک کمین نیروهای امنیتی گیر ماندند

نیروهای امنیتی قندوز در یک کمین بیش از ده طالب مسلح را کشته و زخمی کردند.

شب گذشته در ولسوالی چهار دره در قسمت قریه آباد، نیروهای امنیتی قندوز در یک کمین که از قبل طرح ریزی کرده بودند، ملاسلطان یک فرمانده مشهور هشت نفر طالبان مسلح دیگر را نیز کشته‌اند.DSC0048

سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز این رویداد را تایید می‌کند و می‌گوید: «شب هنگام نیروهای امنیتی در یک کمین که از قبل برای طالبان برنامه ریزی شده بود، بیش از ده طالب در این کمین کشته و زخمی شدند».

سید سرور حسینی، می‌افزاید: «در این کمین یک فرمانده طالبان و هشت تن از همراهان‌اش کشته شده و سه تن از طالبان در این رویداد زخم برداشته‌اند».

آقای حسینی راه اندازی این کمین را موفقانه خوانده گفت که بر نیروهای امنیتی در این رویداد هیچ آسیبی نرسیده است.

قابل ذکر است که هم اکنون در ولسوالی چهار دره قندوز میان طالبان و نیروهای امنیتی، جنگ جریان دارد و این درگیری‌ها بیش از دوهفته می‌شود که تلفات سنگینی بر طالبان و افراد ملکی وارد کرده است.

 خبرگزاری افق

طالبان در قندوز در یک کمین نیروهای امنیتی گیر ماندند

طالبان در قندوز در یک کمین نیروهای امنیتی گیر ماندند