تاریخ نشر: جدی ۲۳, ۱۳۹۶

فنلاند ۲ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

کشور فنلاند بیش از ۲ میلیون دالر به منظور حمایت از برنامه یونیسف افغانستان در بخش آب، بهداشت و محیط سالم کمک کرد.

هانو رپاتی، سفیر فنلاند در افغانستان گفت: «جای خرسندی است که ما به حمایت خویش از برنامه آب، بهداشت و محیط سالم یونیسف در افغانستان ادامه می‌دهیم، برنامه ای که می‌تواند در مطابقت به اولویت‌های ملی نتایج قابل ملاحظه ای برای زنان و اطفال افغان به ارمغان بیاورد.»

دفتر یونیسف در افغانستان با نشر خبرنامه ای اظهار داشت: این کمک سبب خواهد شد تا کودکان و خانواده‌های افغان بتوانند به آب آشامیدنی صحی، بهداشت و محیط سالم دسترسی یابند.

این کمک برای آب و بهداشت به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که بخش عظیم از مردم به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و وضعیت بهداشتی نیز خوب نیست.

 

لطفا شما هم نظرتان را در این مورد ثبت کنید

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

فنلاند ۲ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

فنلاند ۲ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد