تاریخ نشر: سنبله ۹, ۱۳۹۳

بیست و یک تن موادر مخدر در هرات به آتش کشیده شد

بزرگترین محموله مواد مخدر ضبط شده توسط نیروهای پولیس  دربیرون ازشهر هرات آتش زده شد.

به گزارش افق ازشهرهرات درغرب کشور21 تُن انواع مختلف مواد مخدرامروز با حضورمعاون وزات مبارزه بامواد مخدر وسیدفضل الله وحیدی والی هرات  دربیرون از محدوده شهر هرات حریق IMG_2040گردید .
لوی پاسوال “بازمحمد احمدی” معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله  گفت: این مقدار مواد مخدر در طی دو سال اخیر و در عملیات های مختلف پولیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس هرات ضبط شده است .

در همین حال سیدفضل الله وحیدی والی هرات با تاکید بر مبارزه با کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدر در هرات ، از مسئولان مبارزه با مواد مخدر خواست تا دیگر از انباشته شدن مقادیر زیاد مواد مخدر در انبارخانه های پولیس پیشگیری کنند .

با انکه میزان کشت مواد مخدر دراین ولایت به صفر کاهش یافته واین ولایت درصدر مناطق عاری ازکشت وبرداشت مواد مخدر می باشد بانهم این ولایت ازانجاییکه درموقعیت مهم برای قاچاق مواد مخدر به خارج قرار گرفته است درجریان 13 سال اخیر  این ولایت هرات یکی ازمحور های اصلی قاچاق موادمخدر به خارج کشور انتخاب شده است.که میزان قابل توجه مواد کشف وعوامل ان بازداشت باهم به قتل رسیده اند.

 خبرگزاری افق

بیست و یک تن موادر مخدر در هرات به آتش کشیده شد

بیست و یک تن موادر مخدر در هرات به آتش کشیده شد