تاریخ نشر: جدی ۱۶, ۱۳۹۶

صادرات افغانستان به بازارهای جهانی افزایش می‌یابد

مسئولان در اتحادیه اروپا، از همکاری در بخش معیاری سازی تجارت افغانستان اطمینان داده و گفته است که این کشو را در زمینه افزایش صادرات به بازارهای جهانی نیز کمک خواهیم کرد.

موریزی جن، رییس بخش اقتصادی اتحادیه اروپا گفته است که در بخش تجارت سهولت‌های را برای افغانستان فراهم می‌کنیم و همچنان کمک‌های مالی را در اختیار کابل قرار خواهیم داد.

وی افزوده که اتحادیه اروپا برای بهتر شدن نقش افغانستان در سازمان تجارت جهانی، طی سال‌های گذشته تلاش کرده است.

این درحالی است که افغانستان برای نخستین بار سال گذشته، عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد.

موریزی جن گفته است که اکنون افغانستان از فرصت‌های سازمان تجارت جهانی استفاده کند و ما هم با این کشور همکاری می‌کنیم.

با این حال، شماری از کارشناسان اقتصادی گفته‌اند، حکومت با یک راهکار منظم و روشن، کمک‌های جامعه جهانی را جلب کند.

آنان از حکومت خواسته‌اند، برای جلوگیری قاچاق کالاها در مرزهای کشور و رشد بازرگانی قانونی اقدام جدی روی دست گیرد.

لطفا شما هم نظرتان را در این مورد ثبت کنید

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

صادرات افغانستان به بازارهای جهانی افزایش می‌یابد

صادرات افغانستان به بازارهای جهانی افزایش می‌یابد