تاریخ نشر: سنبله ۷, ۱۳۹۳

تلفات سنگین طالبان ونیروهای پولیس درولایت غور

طالبان مسلح در ولایت غور ۹ پولیس ملی و محلی را کشته و ۳۰ تن دیگر از سربازان پولیس و مردم را اسیر کرده اند. مقام های محلی در این ولایت می گویند: بر علاوه این تلفات، ۳۶ طالب مسلح که در میان آنان چندین قومندان نیز بودند، کشته شده اند.

به گزارش افق، سید انور رحمتی والی غور می گوید: این درگیری خونین پس از واپس گیری منطقه ای سنگان ولسوالی پسابند غور، که یک منطقه ای استراتیژیک می باشد، صورت گرفته است.mordajpg-6096091-7ba8a

آقای رحمتی گفت: “تصرف سنگان به دولت از اهمیت ویژه ی برخوردار است، چون طالبان تمامی امکانات مالی شانرا در آن منطقه با قاچاق اسلحه و مواد مخدر تامین میکنند، بناً تلاش ما برای باز گرفتن سنگان ادامه دارد”.

والی غور افزود: در این نبرد شدید، ۹ سرباز پولیس محلی و ملی کشته و ۳۰ تن دیگر از سربازان و افراد ملکی که با دولت همکار بودند در اسارت طالبان قرار دارند.

به گفته والی غور: در این میان، ۳۶ طالب مسلح نیز کشته شده اند.

منطقه سنگان ولسوالی پسابند یک هفته قبل به تصرف نیروهای امنیتی در آمد بود، اما دوروز قبل طالبان مسلح از چندین نقطه بالای این منطقه حمله نموده و آنرا واپس بتصرف خود گرفته اند.

خبرگزاری افق

تلفات سنگین طالبان ونیروهای پولیس درولایت غور

تلفات سنگین طالبان ونیروهای پولیس درولایت غور