تاریخ نشر: قوس ۲۷, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

ایتالیا حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش می‌دهد

رابرتا پینوتی، وزارت دفاع ایتالیا گفته است که کشورش در نظر دارد تا حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش دهد.

وی افزوده که در نظر داریم تا ۹۰۰ نظامی خود در افغانستان را کاهش دهیم و از قبل همپیمانان خود را در جریان چنین مسئله‌ای قرار داده‌ایم.

پینوتی گفته است که کشورش حضور نظامی خود را در عراق نیز به نصف خواهد رساند و مأموریت جدیدی در نیجر آغاز می‌کند.

به گفته وی، پس از شکست داعش در عراق و سوریه، حضور نظامی خود را از یکهزار و ۵۰۰ نظامی به نصف می‌رسانیم.

وزیر دفاع ایتالیا همچنان گفته است که یکی از اهداف ما در عراق و سوریه که شکست گروه داعش بود، برآورده شده است.

ایتالیا حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش می‌دهد

ایتالیا حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش می‌دهد