تاریخ نشر: قوس ۲۶, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

شرکت برشنا: توان جمع‌آوری پول برق مقروضین را نداریم

رییس شرکت برشنا می‌گوید که این شرکت ده میلیارد افغانی از مشترکین برق طلب‌کار است، اما توان جمع‌آوری پول صرفیه برق و قطع برق مقروضین را ندارد.

امان‌الله غالب، رییس شرکت برشنا امروز که از سوی مجلس سنا برای پاسخگویی در باره پرچوی برق کابل استجواب شده بود، گفت که اگر دولت به وضعیت مالی این شرکت توجه نکند، احتمال سقوط آن در سال ۲۰۱۸ وجود دارد.

وی افزود که شرکت برشنا هم اکنون ده میلیارد افغانی، از افراد و نهادها طلب کار است و حدود چهار میلیارد آن مربوط به نهادهای دولتی می‌شود.

آقای غالب در ادامه گفت، ۳۲ میلیون افغانی تنها ساختمان سابق شورای ملی قرضدار بوده و ساختمان جدید این شورا نیز پول برق خود را پرداخت نکرده است.

رییس شرکت برشنا همچنان گفت، فهرست ۲۰۱ نفر از قرضداران برق تهیه شده اما به دلیل جلوگیری از مشکلات، تاهنوز از افشای نام‌شان خودداری کرده است.

به گفته او، مأموران شرکت برشنا یک بار به قطع برق کسانیکه پول برق‌شان را نپرداخته بودند، اقدام کردند، اما آنها مورد تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند.

وی همچنان گفت، ۴۰۰ میتر در شهر کابل برق ۲۴ ساعته دارند و اکثر شان اعضای شورای ملی هستند. به گفته غالب، برخی از مقامات حکومتی نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی، از شرکت برشنا خواسته تا برق شان قطع نشوند.

این درحالی است که پرچوی برق در شهر کابل، به یک مشکل جدی تبدیل شده و شکایت‎های زیادی از شهروندان را به‌دنبال داشته است.

شرکت برشنا: توان جمع‌آوری پول برق مقروضین را نداریم

شرکت برشنا: توان جمع‌آوری پول برق مقروضین را نداریم