تاریخ نشر: قوس ۲۶, ۱۳۹۶

توزیع بسته‌های کمکی برای ۲۷۰۰ خانواده در هرات آغاز ‌شد

مسئولان محلی ولایت هرات می‌گویند که توزیع بسته‌های کمکی برای ۲۷۰۰ خانواده‌های بیجاشده داخلی، عودت کننده و فقیر در این ولایت، امروز آغاز شده و تا اخیر هفته روان ادامه خواهد یافت.

مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات گفته‌اند که برای این خانواده‌ها ۲۰۰ دالر آمریکایی پول نقد و چهار کمپل طی این هفته توزیع خواهد شد.

جاوید نادم، رییس این اداره به خبرگزاری افق گفت که این کمک‌ها از سویی دفتر کمیشنری سازمان ملل متحد برای بیجاشدگان توزیع خواهد شد.

او ابراز امیدواری می‌کند که این خانواده‌ها با بهره‌گیری از این بسته کمکی تا اندازه‌ی بتوانند که نیازهای اولیه شان را در فصل سرما مهیا کنند.

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات، هم اکنون نزدیک به ۸۰ هزار خانواده بیجاشده داخلی در این ولایت بودوباش دارند. بسیاری از این خانواده‌ها به دلیل شدت دامنه ناامنی‌ها در شماری از مناطق ولایت‌های غربی به هرات بیجا شده‌اند.

زبیده یک تن از بیجاشدگان داخلی که در سال جاری از ولسوالی جوین ولایت فراه به هرات آمده است، به خبرگزاری افق گفت که  به دلیل درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در این ولسوالی به هرات سفر کرده است.

او از حکومت و نهادهای کمک رسان می‌خواهد که در راستای توزیع کمک‌ برای بیجاشدگان داخلی تلاش کنند. امیر یک یکی از بیجاشدگان دیگر گفت، اگر حکومت در غور طالبان را سرکوب کند، به به ولایت‌اش بر می‌گردد.

هرات در غرب کشور به کانون توجه بیجاشدگان داخلی مبدل شده است. بسیاری از این خانواده‌ها در وضعیت نامناسب و با کمترین امکانات به زندگی شان ادامه می‌دهند.

توزیع بسته‌های کمکی برای ۲۷۰۰ خانواده در هرات آغاز ‌شد

توزیع بسته‌های کمکی برای ۲۷۰۰ خانواده در هرات آغاز ‌شد