تاریخ نشر: سنبله ۵, ۱۳۹۳

اعزام نیروهای تازه نفس به مناطق نا امن فراه

یک کندک ازواحدهای جنگی لوای امن ونظم عامه جهت  تامین امنیت به ولایت فراه اعزام شدند.

به گزارش افق، مسوولان قوماندان لوای هفتم امن ونظم عامه که درولایت هرات مستقرهستند اعزام کندک چهارم این لوارا به وظیفه عملیاتی وامنیتی ولایت فراه تایید میکنند ومیگویند قراراست این کندک DSC0048که پرسونل آن تعلیمات جدید نظامی را برای مدت دو ماه فراگرفته اند و مجهزباتجهیزات کافی نظامی جایگزین کندک دوم این لواشوند.
این کندک بادراختیارقرارداشتن وسایط زرهی جهت کمک به تأمین امنیت واجرای عملیاتهای تصفیوی در مناطق مختلف ولسوالی بالابلوک ولایت فراه ازوجود مخالفین مسلح مستقرمیشوند.
مل پاسوال سیدباقرمرتضوی قوماندان لوای هفتم امن ونظم عامه  ازآنان سربازان اعزامی به منطقه  خواست که درجریان وظایف شان برخورسالم بامردم را درصدروظایف کاری خویش قراردهند.

ولایت فراه درغرب کشور هرازگاهی شاهد حملات پراکنده مخالفین می باشد که تلفات سنگین غیرنظامیان ونیروهای دولتی دولت را مجبورساخت تا قوای اموزش دیده به مناطق نامن اعزام کند.

خبرگزاری افق

اعزام نیروهای تازه نفس به مناطق نا امن فراه

اعزام نیروهای تازه نفس به مناطق نا امن فراه