تاریخ نشر: سنبله ۴, ۱۳۹۳

دو کارمند صحت عامه هرات ربوده شدند

افراد مسلح  دوکارمند اداره صحت عامه هرات را  ظهر دیروز ازمربوطات ولسوالی گذره اختطاف کردند.

به گزارش افق به نقل از رییس غلام سعید راشد رییس صحت عامه هرات، مسول بخش واکسن دفتر “دک” ویک راننده  که مواد واکسن را به قریه “ده نو” ولسوالی گذره انتقال میدادند درمسیر راه ازسوی افراد مسلح ناشناس توقف وسپس به مکان نامعلومی انتقال داده می‌شوند.

راشد گفت : با انکه پولیس هم تحقیقات خود را دراین زمینه شروع کرده است هنوز ازسرنوشت این افراد گزارش دردست نیست.

درجریان دوماه اخیر هرات نامن ترین وضعیت را درجریان چند سال اخیر سپری نموده است.

 قتل وادم ربایی دراین ولایت به یکی ازنگرانی‌های جدی مردم بدل شده تاجاییکه 5 مقام ارشد این ولایت نیز برکنار وافراد جدید به کارگماشته شده اند اما هنوز باگذشت یک هفته ازاغاز کاری این افراد تلاش انها نیز نتیجه بخش نبوده است.

خبرگزاری افق

دو کارمند صحت عامه هرات ربوده شدند

دو کارمند صحت عامه هرات ربوده شدند