تاریخ نشر: قوس ۱۵, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

«فهرست رای دهنده‌گان بر اساس تذکره‌های ورقی آماده می‌شود»

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که طرح ثبت نام رای دهنده‌گان بر اساس تذکره‌های برقی به دلیل مشکلات رد شده و قرار است فهرست رای دهنده‌گان بر اساس تذکره‌های ورقی آماده شود.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت امروز با برگزاری نشست خبری گفته که تذکره‌های الکترونیکی توزیع نشد و به همین دلیل طرح دیگر کمیسیون که فهرست رای دهنده‌گان بر اساس تذکره‌های ورقی آماده می‌شود زیر دست گرفته می‌شود.

این درحالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات و مسوولان حکومت وحدت ملی بارها اعلام کرده بودند که انتخابات آینده با استفاده شیوه‌های برقی برگزار خواهد شود. رهبران حکومت وعده داده بودند که پیش از برگزاری انتخابات تذکره‌های برقی توزیع می‌شود.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست خبری گفته که کمیسیون انتخابات ۷۳۵۵ مرکز رای دهی را تثبیت کرده و ۱۰۱۵ مرکز از خانه‌ها و جاهای شخصی به مکاتب و اماکن عمومی منتقل شده تا شفافیت انتخابات بیشتر شود.

این عضو ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افزوده که بر اساس بررسی‌های این کمیسیون ۱۱۷۶ مرکز رای دهی خلاف معیار تشخیص داده شده و از سوی کمیسیون رد شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات همواره اعلام کرده که مصمم است انتخابات را در تاریخ مشخص شده برگزار کند، اما شماری از جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخابات بدین باور اند که این کمیسیون توانایی برگزاری انتخابات شفاف و مورد قبول شهروندان کشور را ندارد و حکومت در کارهای این کمیسیون به صورت گسترده مداخله می‌کند.

با این حال اعضای کمیسیون انتخابات گفته که اجازه مداخله به هیچ کسی را نخواهد داد و در برگزاری شفاف انتخابات نهایت تلاش شان را به خرچ خواهند داد.

لطفا شما هم نظرتان را در این مورد ثبت کنید

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

«فهرست رای دهنده‌گان بر اساس تذکره‌های ورقی آماده می‌شود»

«فهرست رای دهنده‌گان بر اساس تذکره‌های ورقی آماده می‌شود»