تاریخ نشر: سنبله ۳, ۱۳۹۳

افتتاح بند برق ساحه کمیتی دره فولادی بامیان

بند برق ساحه کمیتی در سی کیلومتری مرکز بامیان که از سوی اداره تنظیم آب این ولایت به همکاری مالی کشور جاپان اعمار شده بود امروز به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش افق، این بند برق آبی با هزینه بیش از 65 هزار دالر امریکایی ساخته شده که ظرفیت تولید چهارده کیلووات برق را دارا می باشد.DSC02140-1600

این اولین بند برق آبی می باشد که از سوی اداره تنظیم آب بامیان در این ولایت ساخته میشود.

جمعه همدرد رییس تنظیم آب بامیان می‌گوید” با بهره برداری این بند برق 160 فامیل در این قریه به نور برق دستررسی پیدا کردند و هم چنان صرفیه برق به تناسب استفاده از تیل و یا گاز اقتصادی می‌باشد”.

باشندگان قریه‌های خنجر ، سنگ سراخ ، قلعه بالا و قلعه پایین از نور برق این بند مستفید شدند.

باشندگان محل از اعمار این بند برق ابراز خرسندی نموده از دولت میخواهند در بخش‌های دیگر از جمله سرک و زراعت نیز با آنان همکاری نماید.

خبرگزاری افق

افتتاح بند برق ساحه کمیتی دره فولادی بامیان

افتتاح بند برق ساحه کمیتی دره فولادی بامیان