تاریخ نشر: قوس ۱۴, ۱۳۹۶

بیجا شدگان داخلی در هرات صاحب زمین شدند

مسئولان در اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات می‌گویند که برای یک هزار خانواده بیجاشده داخلی در شهرک سعادت این ولایت، زمین توزیع شده است.

جاوید نادم، رییس این اداره به خبرگزاری افق، گفت که خانواده‌های بیجا شده که زمین دریافت کرده‌اند مکلف‌اند تا یک سال آینده در این زمین‌ها خانه‌های مسکونی بسازند. برای هر خانواده بیجاشده داخلی ۴۵۰ متر مربع زمین در بدل ۴۵۰۰ افغانی توزیع شده است.

مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی مقام ولایت هرات نیز به خبرگزاری افق، گفت که اداره محلی  با همکاری نهادهای کمک کننده در قسمت ساخت سرپناه برای خانواده‌های بیجا شده داخلی تلاش می‌کند.

او تاکید دارد که به‌زودی مشکلات بیجاشدگان داخلی در شهرک سعادت رفع خواهد شد.

قرار است که در شهرک سعادت، ۸۲ پلچک، مراکز فرهنگی، پروسس میوه جات، باغ زنانه و یک باب مکتب معیاری ساخته شود.

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی مسئولان در اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات، هم اکنون ۸۶ هزار بیجا شده داخلی در این ولایت بود و باش دارند. به گفته این مسئولان، بیشتر این بیجاشدگان از ولایت‌های زون غرب به دلیل افزایش دامنه ناامنی‌ها و نبود فرصت‌های شغلی به هرات مهاجر شده اند.

لطفا شما هم نظرتان را در این مورد ثبت کنید

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بیجا شدگان داخلی در هرات صاحب زمین شدند

بیجا شدگان داخلی در هرات صاحب زمین شدند