تاریخ نشر: سنبله ۱, ۱۳۹۳

مرمت بخش‌های مهم شهر غلغله در بامیان

شهر غلغله از جمله آبده‌های مهم تاریخی بامیان شمرده می‌شود که در زمان حکم روایی جنگیز خان به خاک یکسان شد.

این شهر با دیوار های بلند و عریض احاطه شده و دارای چندین گنبد معماری شده به سبک کلاسیک بوده است.

با آنکه شهر غلغله بگونه کامل در گذشته تخریب شده اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان از مرمت و بازسازی بخش های مهم این شهر سخن میگوید.download

کبیر دادرس رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید مرمت کاری شهر غلغله سال گذشته آغاز شده و قرار سال آینده بخش های مهم آن مرمت شود.

وی افزود” بازسازی و مرمت کاری شهر غلغله به کمک مالی ایتالیا توسط نهاد آلمانی آیکوموس تحت نظر سازمان یونسکو به پیش برده میشود”.

بگفته آقای دادرس مرمت کاری شهر غلغله 1.2 میلیون دالر هزینه بر میدارد که از سوی کشور ایتالیا پرداخت میشود.

باستان شناسان که سرگرم مرمت کاری این شهر تاریخی هستند از مرمت هشت گنبد و شناسایی بخش های دیگر آن خبر میدهند.

شهر غلغله اولین بالاحصار بر فراز کوهی در مرکز شهر بامیان در قرن ششم ساخته شده است.

 خبرگزاری افق

مرمت بخش‌های مهم شهر غلغله در بامیان

مرمت بخش‌های مهم شهر غلغله در بامیان