تاریخ نشر: اسد ۳۰, ۱۳۹۳

شکایت مردم از کند پیش رفتن و بی کیفیت بودن طرح‌های اقتصادی و پروژه های عمرانی در هرات

اداره اقتصاد هرات ارزش مجموعی پروژه های عمرانی مناطق مختلف هرات درجریان سال جاری را220 تا230 میلیون دالرامریکایی اعلام کرده است.

به گزارش افق ازهرات درغرب کشور،شهروندان هرات از روند کاری طرح های اقتصادی دراین ولایت شکایت دارند.

براساس ادعای انان کندی کار پروژه‌ها دراین ولایت به ضرر انان بوده ودولت باید درجریان نظارت ازکیفیت  ومعیار بودن ساخت سازها سرعت عمل کار را نیز تذکر بدهند.5766_635438083449619038_s

شهروندان هرات میگویند : کمتر طرحی عمرانی سراغ دارندکه بعد ازبهره برداری مورد استفاده درست قرار گرفته باشد این طرح ها عموما بدون نظارت اجرا وتکمیل شده ودرانها ازمواد ساختمانی بی کیفیت  کار گرفته نشده است

باگذشت کمترین زمان ممکن ساخت سازها درمعرض نابودی قرار گرفته یاهم ازاستفاده عموم بازمانده است

عبدالناصراسودی رئیس اقتصاد میگوید: پیمان کاران با طرح های عمرانی با دقت کامل انتخاب میشود وتاکنون کمتر مورد خطا دراجرای طرح ها مشاهده نمودند که انهم باجریمه نقدی یاهم انجام مجدد طرح مجازات شدند

اسودی همچنان گفت:درجریان سه ماه اخیرسال جاری نزدیک به 30 طرح عمرانی  درمناطق مختلف هرات باهزینه 18 میلیون دلار تهداب گذاری یاهم تکمیل شده است که بنادرنظرداشت وضعیت کلی حاکم برفضای سیاسی کشور ,نشان دهنده سرعت یافتن روند بازسازی درهرات است

وی ارزش مجموعی پروژه های طرح ریزی شده ودرحال کار را بالغ بر230 میلیون دلار ارزیابی نمود .

درهمین راستا والی هرات درجلسه کمیته انکشاف ولایتی درجمع  تمویل کننده ملی وبین المللی متعهد شد: حکومت محلی بدون درنظرداشتن نتیجه انتخابات به تلا شهای خود بخاطرایجادفرصت های شغلی به مردم وهمچنان تسریع روند بازسازی تلاش خواهد نمود.

باانکه هرات یکی ازولایت های مهم درسطح کشور به شمار میرود  مسولان اداره اقتصاد هرات میگویند: نظر به نفوذ وموقعیت جغرافیایی  به تناسب دیگر ولایت ها سهم بازسازی ان کمتردرنظر گرفته شده است.وهنوز هم نیازمندی های اساسی مردم که با ایجاد وتوسعه طرح های عمرانی برطرف می شود، توجه جدی صورت نگرفته است.

خبرگزاری افق

شکایت مردم از کند پیش رفتن و بی کیفیت بودن طرح‌های اقتصادی و پروژه های عمرانی در هرات

شکایت مردم از کند پیش رفتن و بی کیفیت بودن طرح‌های اقتصادی و پروژه های عمرانی در هرات