تاریخ نشر: قوس ۶, ۱۳۹۶

سارنوالی‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در سراسر کشور فعال شده است

لوی سارنوالی کشور اعلام کرده است که در تمامی ولایات کشور سارنوالی‌های مبارزه با خشونت علیه زنان فعال شده و دست‌رسی زنان به عدالت نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور امروز در نشست خبری که به منظور ارائه کارکرد لوی سارنوالی کشور در هشت ماه گذشته سال روان خورشیدی، گرفته شده بود گفته است که در گذشته تنها ۸ یا ۷ ولایت سارنوالی‌های مبارزه با خشونت علیه زنان داشت، اما حالا این سارنوالی‌ها در تمامی ولایات کشور فعالیت دارند.

وی افزوده که دسترسی زنان به عدالت بیشتر شده و رسیدگی به قضایای مرتبط با زنان نیز افزایش یافته است.

از سوی‌هم سینا شنا منصور، معین لوی سارنوالی کشور در بخش مبارزه با خشونت علیه زنان گفته که مشوره دهی حقوقی به زنان، دسترسی زنان به عدالت، پیگیری جدی قضایای خشونت علیه زنان، سهیم ساختن زنان در لوی سارنوالی برای ریشه کن ساختن خشونت علیه زنان، از وظایف این سارنوالان است.

آمارهای لوی سارنوالی کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ سارنوال در تمامی کشور فعالیت دارند و حدود ۱۷ درصد آنان را سارنوالان زن تشکیل می‌دهند.

خانم منصور افزوده که لوی سارنوالی کشور در هشت ماه گذشته به بیش از ۱۷۲۰ قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده که این موارد شامل دوسیه‌های قتل، اجبار به خودکشی، تجاوز جنسی، کار اجباری، مجروحیت، ازدواج اجباری، اجبار به فحشا، خرید و فروش، لت و کوب، تحقیر، آزار و اذیت و برخی قضایای دیگر می‌شود.

با این حال کمیسیون حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بود که در ده‌ ماه نخست سال روان میلادی در سراسر کشور ۳۷۷۸ مورد خشونت علیه زنان در این اداره ثبت شده است.

این درحالی است که پیش از این عدم دسترسی زنان به مراکز عدلی و قضایی از مشکلات عمده سد راه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان عنوان می‌شد.

سارنوالی‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در سراسر کشور فعال شده است

سارنوالی‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در سراسر کشور فعال شده است