تاریخ نشر: قوس ۴, ۱۳۹۶

نامزد وزیران جدید امروز به مجلس معرفی شدند

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز دوازده نامزدوزیر جدید را برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

وی از مجلس نمایندگان خواست که با توجه به شرایط حساس کشور، به نامزدوزیران رای اعتماد دهد.

ویس احمد برمک برای وزارت داخله، طارق شاه بهرامی برای وزارت دفاع، فیض الله ذکی، برای وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان، برای وزارت معادن و پطرولیم، محمد شفیق گل آغا شیرزی، برای وزارت سرحدات اقوام و قبایل، حمید طهماسی، وزارت ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری، وزارت تحصیلات عالی، شهزادگل آریوبی، وزارت مخابرات و تکنالوژی، یما یاری، وزارت فواید عامه، مجیب الرحمان کریم، وزارت احیاء و انکشاف دهات و نصیراحمد درانی برای زراعت و مالدارى به مجلس معرفی شدند.

بااین حال، حکومت نامزدوزیران جدید برای وزارت های خارجه، اطلاعات و فرهنگ و معارف معرفی نکرده‌ است.

اعضای مجلس نمایندگان، از حکومت خواستند که نامزدوزیران این وزارت‌ها را نیز برای کسب رای اعتماد معرفی کنند.

اما دانش گفت که نامزدوزیران این وزارت‌ها نیز به زودی برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان، معرفی می‌شود.

با گذشت حدود سه سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، هنوز بیش از نصف وزارت‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند.

نامزد وزیران جدید امروز به مجلس معرفی شدند

نامزد وزیران جدید امروز به مجلس معرفی شدند