تاریخ نشر: عقرب ۲۸, ۱۳۹۶

رییس جمهور: اثار استاد کهزاد تبدیل به کتاب‌ الکترونیکی شود

رییس جمهور غنی امروز در نشست علمی- تحقیقی بین‌المللی، احمدعلی کهزاد مورخ و باستان شناس افغانستان، خواستار الکترونیکی شدن آثار استاد کهزاد شده است.

رییس جمهور غنی در این نشست که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود شخصیت کهزاد را برای کشور ارزشمند عنوان کرده و گفته است که پس از وفات استاد کهزاد، باستان شناسی تغییرات بسیاری کرده و باید در این مورد تحقیق بیشتر شود. رییس جمهور از باستان شناسان کشور نیز خواسته که وقت‌شان را برای کشور به مصرف برسانند.

آقای غنی تصریح کرده که باید آثار استاد کهزاد چاپ و یا تبدیل به کتاب‌های الکترونیکی شود. وی افزوده که باید تجلیل‌ها از کهزاد تبدیل به تحلیل شود.

رییس جمهور در این نشست بار دیگر گفته است که در تاریخ افغانستان هیچ افغان از افغان دیگر برتر نبوده و در تمامی نقاط افغانستان امپراتوری‌های بزرگ، در طول تاریخ مرکزیت داشته اند.

آقای غنی افزوده که تجارت در افغانستان پیشنیه طولانی دارد و ما با امپراتوری‌های بزرگ رابطه‌ی دیرینه داریم. وی تصریح کرده که بزرگ‌ترین اثرهای امپراتوری روم و کوریا در ولسوالی بگرام افغانستان پیدا شده که نشان می‌دهد ما با این امپراتوری‌ها رابطه داشتیم.

وی همچنان گفته که استاد کهزاد باور داشته که آریایی‌ها اولین افرادی بودند که دولت را در جغرافیا ساخته است و پیام وی این است که افغانستان همیشه در محور بوده و نباید به حاشیه برود. غنی تصریح کرده که کهزاد بر نقش زنان در تاریخ تمرکز کرده و آثار آنان را ثبت کرده است.

احمدعلی کهزاد از نویسندگان و تاریخ نگاران مشهور افغانستان است. کهزاد در ۸ ثور سال ۱۲۸۷ خورشیدی در کابل تولد شده و در سال ۱۳۶۲ خورشیدی درگذشت. از این مورخ آثار بسیاری در زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیای به جامانده است. کهزاد از جمله دانشمندان طراز اول تاریخ‌نگاری و باستان‌شناسی معاصر افغانستان به شمار می‌آید.

رییس جمهور: اثار استاد کهزاد تبدیل به کتاب‌ الکترونیکی شود

رییس جمهور: اثار استاد کهزاد تبدیل به کتاب‌ الکترونیکی شود