تاریخ نشر: عقرب ۲۸, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

مجلس سنا طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرد

نمایندگان مجلس سنا در جلسه امروز خود فرمان رییس جمهور در مورد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرده است.

مجلس سنا، طرح تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس را که بر بنیاد آن در تذکره‌های الکترونیکی، در کنار واژه افغان واژه‌های ملیت و قومیت نیز درج می‌شود، را تأیید کرده است.

این طرح درحالی مورد تأیید مجلس سنا قرار می‌گیرد که نمایندگان مردم در پارلمان کشور اوایل ماه جاری با اکثریت آراء آن را رد کرده بودند.

بر اساس فیصله پارلمان، تذکره‌های الکترونیکی، مطابق مصوبه قبلی بدون ذکر واژه قومیت و ملیت توزیع خواهد شد.

پیش از این، یکی از موارد جنجالی در مورد شناسنامه‌های جدید، اختلاف نظر در مورد درج نام اقوام مختلف شهروندان افغانستان بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها درج شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها «افغان» استفاده شود.

جنجال بر سر ذکر نام اقوام افغانستان در شناسنامه‌های جدید باعث شده روند توزیع آن به تاخیر بیفتاد. قرار بود روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک از اول حمل سال جاری آغاز شود اما به دلیل تصویب نشدن قانون احصائیه با تاخیر روبرو شد.

مجلس سنا طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرد

مجلس سنا طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرد