تاریخ نشر: عقرب ۲۷, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

اشرف غنی: برای رسیدگی به قضایای غصب زمین محکمه خاص تشکیل می‌شود

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که تمام قضایای غصب زمین به شکل یکباره به ستره‌محکمه پیش خواهد شد و زمین‌های غصب شده دولتی، پس گرفته می‌شود.

رییس جمهور گفت که روی ایجاد محکمه خاص برای رسیدگی به قضایای غصب زمین تصمیم گرفته شده و شورای عالی حاکمیت قانون آن را تعقیب می‌کند.

وی این اظهارات را امروز در افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی شهری در ریاست جمهوری مطرح کرد. رییس جمهور غنی در این نشست همچنان گفت که بدترین میراث ما، عدم مدیریت آب شهرها است.

وی افزود، شروع کار اعمار بند آب برای کابل را در آینده شاهد خواهیم بود که آب کابل را تنظیم کند و برای همیشه دریای کابل آب داشته باشد.

رییس جمهور غنی در ادامه گفت که بزرگترین خطر برای آینده افغانستان بیلانس واردات است و بسیاری از مواد، لازم نیست از خارج وارد شود.

وی افزود، اکنون تمام شهرهای افغانستان از نگاه پوشاک به واردات خارجی متکی اند، درحالیکه هزارها سال فرهنگ شهری داشته‌ایم و در آن، ارتباط شهر و ده به خاطر تولید و مصرف وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ فیصد ترجیح در قراردادها به شرکت‌های داخلی داده شده، افزود که توازن شهری باید وجود داشته باشد، یعنی نه‌تنها شهرهای بزرگ، بلکه شهرهای متوسط و کوچک نیز مورد توجه قرار بگیرند.

رییس جمهور غنی گفت، رشد متوازن در داخل شهر با معیارهای واضح باید وجود داشته باشد، ساحات غیرپلانی باید پلانی شوند و قیمت زمین در دو طرف یک سرک نباید چهارچند فرق داشته باشد.

وی افزود که هیچ شهر افغانستان ترانسپورت لازم و پاک‌کاری مناسب را ندارد، بنابراین مسؤلیت ما تنها برای اکنون نیست، شهرها باید برای چندصد سال پایدار شوند.

رییس جمهور غنی همچنان گفت،  ۲۵۰ هزار دالر قیمت سرک درجه اول در کشورهای همسایه افغانستان است، درحالیکه سرک درجه دوم در کشور ما به ۵۰۰ هزار دالر است.

وی افزود، در ابتدای بهار آینده شاهد تهداب‌گذاری انتقال دوایر دولتی به دارالامان خواهید بود. غنی همچنان تأکید کرد، پروگرام عاجل اصلاحات شهرداری‌ها لازم است، از جمله سیستم مالی آنها که جوابگو نیست.

اشرف غنی: برای رسیدگی به قضایای غصب زمین محکمه خاص تشکیل می‌شود

اشرف غنی: برای رسیدگی به قضایای غصب زمین محکمه خاص تشکیل می‌شود