تاریخ نشر: عقرب ۲۴, ۱۳۹۶
آموزش / افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: واجد روحانی-هرات

برای اولین بار کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در هرات برگزار شد

برای اولین بار کنفرانس سه روزه شبیه سازی سازمان ملل، در هرات برگزار شده است.

برگزار کننده‌گان این کنفرانس می‌گویند که این برنامه، دریچه‌ای در راستای آشنایی جوانان با دیپلماسی جهانی و مذاکرات سیاسی در سطح بین الملل می‌باشد.

سیف الله حکیمی، برگزار کننده این کنفرانس در صحبت با خبرگزاری افق، گفت که کنفرانس شبیه‌سازی سازمان ملل متحد، برنامه‌ای برای معرفی مجمع عمومی ملل متحد، شورای امنیت و دیگر نهادهای این سازمان است.

امیدواری‌ها بر این است که با برپایی برنامه‌های شبیه سازی سازمان ملل، جوانان با کارکرد این سازمان بیشتر آشنا شوند و حضور جوانان در بخس سیاست نیز پررنگ شود.

در همین حال، اشتراک کنندگان این برنامه معتقدند که به نمایندگی از کشورهای مختلف راهبردهای را برای حل دشواری‌های بین الملل در مسیر همکاری‌های بین المللی جستجو می‌کنند.

طلایه لامک، اشتراک کننده در این برنامه در گفت‌وگو با خبرگزاری افق، تاکید کرد که این برنامه در راستای پر رنگ شدن نقش جوانان در عرصه سیاست موثر خواهد بود.

این برای نخستین بار است که در ولایت هرات عملکرد سازمان ملل شبیه سازی می‌شود.

برای اولین بار کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در هرات برگزار شد

برای اولین بار کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در هرات برگزار شد