تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۳

افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شیخ علی پروان یک تن را کشت و دو تن دیگر را زخمی کردند

مقام های محلی در ولسوالی شیخعلی پروان میگویند افراد مسلح ناشناس یک موتر افراد ملکی را در مربوطات این ولسوالی متوقف ساخته یک تن از سرنیشینان موتر ار کشته دوتن دیگر را زخمی و یک تن را با خود برده اند.

نو آغا سامع ولسوال شیخعلی به افق گفت این افراد از ولایت بامیان به طرف کابل در حرکت بودن که به کمین این افراد مسلح ناشناس مواجه شده اند.00ht

وی میگوید این افراد باشندگان ولسوالی شیخعلی پروان بوده و با یک شرکت خصوصی کار میکردند.

آقای سامع از آغاز تحقیقات در این مورد سخن میگوید.

تاکنون هیچ گروه و یافردی مسولیت این رخ داد را به عهده نگرفته است.

خبرگزاری افق

افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شیخ علی پروان یک تن را کشت و دو تن دیگر را زخمی کردند

افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شیخ علی پروان یک تن را کشت و دو تن دیگر را زخمی کردند