تاریخ نشر: عقرب ۲۲, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رییس جمهور غنی، هشت پروژۀ جدید را به ارزش دو میلیارد افغانی منظور کرده است.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است، این قراردادها شامل تدارک ۱۷ سیت K9  امنیتی برای چک و کنترل ۳۲ کمربند امنیتی ساحۀ سبز کابل، تحکیمات پوستۀ سرک مسلخ ساحۀ سبز کابل و تحکیمات حوزۀ ششم امنیتی کابل است.

همچنان احداث سرک قلعۀ موسی الی بی‌بی مهرو، سرک قریۀ مرغ‌گیران کابل به‌ طول ۱۴ کیلومتر، سرک قندهار الی سپین بولدک به‌ طول ۴۰ کیلومتر، تعدیل قرارداد نظارتی پروژۀ سرک فیض‌آباد- بهارک و همچنان تمدید زمانی قرارداد ساختمانی سرک مربوطه، شامل قراردادهای متذکره‌اند.

اما در این جلسه پیشنهاد وزارت فواید عامه، برای بازسازی سرک رشیدان و ناور ولایت غزنی با فرش جغلی، رد شده است.

در عین حال، این وزارت مؤظف شده تا آنعده شرکت‌های قراردادی که قراردادهای متعدد را برعهده دارند، مورد بررسی قرار دهد.

همچنان به وزارت فوایدعامه هدایت داده شده تا موارد مربوط  به استملاک زمین در پروژۀ فیض آباد- بهارک را با ادارۀ اراضی و موضوعات امنیتی ساحه پروژه را با وزارت داخله حل کند.

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را تایید کرد