تاریخ نشر: عقرب ۲۲, ۱۳۹۶

بازگشت ۱۲۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان در سال ۲۰۱۷

شماری از رسانه‌های پاکستانی، گزارش داده‌اند که بیش از ۱۲۵ هزار مهاجر افغان در سال ۲۰۱۷ پاکستان را ترک کرده و به کشورشان بازگشته‌اند.

دیلی اکسپرس، گزارش داده که با این وجود شرایط برای بازگشت مهاجران افغان به کشورشان فراهم نیست.

این درحالی است که قرار بود در سال ۲۰۱۷، حدود ۶۴۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگردانده شوند.

اما از این میان، تنها ۱۲۵ هزار نفر از آنها به کشور بازگشته‌اند. بازگشت مهاجران افغان از پاکستان در سال ۲۰۱۶، پس از حمله تروریستی به یک مدرسه ارتش پاکستان در پشاور افزایش یافت.

دولت پاکستان روند اخراج اجباری مهاجران افغان را درپی این حمله افزایش داد و همچنان، هزاران تن دیگر را بازداشت کرد.

اما خشونت پاکستان علیه مهاجران افغان، انتقادهای زیادی را درپی داشت. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده بود که بازگشت مهاجران افغان باید دوطلبانه باشد.

بازگشت ۱۲۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان در سال ۲۰۱۷

بازگشت ۱۲۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان در سال ۲۰۱۷