تاریخ نشر: عقرب ۲۲, ۱۳۹۶

روند بازگشت داوطلبانه بیجاشدگان داخلی در هرات آغاز شد

مسئولان در اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات می‌گویند که روند بازگشت داوطلبانه بیجاشدگان داخلی این ولایت امروز آغاز شده است.

جاوید نادم، رییس اداره مهاجرین و عودت کنندگان در صحبت با خبرگزاری افق، گفت که روند اسکان مجدد ۳۰۰ فامیل بیجا شده داخلی از ولسوالی‌های شیندند، ادرسکن و کشک رباط سنگی، امروز آغاز شده است. به گفته او، در گام نخست ۱۰۰ فامیل به مناطق اصلی شان برگردانده می‌شوند.

در همین حال، مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی ولایت هرات به خبرگزاری افق، گفت که اداره محلی این ولایت امکانات اولیه را برای بیجاشدگانی که به گونه داوطلبانه به مناطق اصلی شان عودت می‌کنند فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: « اداره محلی هرات هزینه موتر برای اسکان مجدد این بیجاشدگان، اعمار مناطق مسکونی و ایجاد فارم‌های مرغداری و بز، برای این بیجاشدگان فراهم خواهد ساخت.»

گل آغا، یک تن از بیجاشدگان داخلی در هرات به خبرگزاری افق گفت: «از این که دوباره به ولسوالی خود ‹ادرسکن› می‌روم خوشحال هستم و از حکومت می‌خواهم که برای ما کمک کند.»

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی مسئولان در اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات، هم اکنون ۸۶ هزار بیجا شده داخلی در این ولایت بود و باش دارند. به گفته این مسئولان، بیشتر این بیجاشدگان از ولایت‌های زون غرب به دلیل افزایش دامنه ناامنی‌ها و نبود فرصت‌های شغلی به هرات مهاجر شده اند.

روند بازگشت داوطلبانه بیجاشدگان داخلی در هرات آغاز شد

روند بازگشت داوطلبانه بیجاشدگان داخلی در هرات آغاز شد