تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

راه اندازی علمیات وسیع نظامی درولایت غور

مقام های امنیتی درولایت مرکزی غورازپاکسازی 19 قریه ازتوابع ولسوالی” پساوند ” این ولایت درجریان راه اندازی یک عملیات  نظامی خبرمیدهند.

به گزارش افق،بنقل ازمقامهای امنیتی  غور، منطقۀ سنگان ولسوالی پسابند ولایت غور که هم مرز با ولسوالیe10c37e1572613d99fd9802ee4c6a1e8_XL
بغران ولایت هلمند است چندی پیش  به دست طالبان سقوط کرده بود درجریان عملیات نظامی بازپس گرفته شد.

 جنرال احمدفهیم قایم فرماندۀ نیرو های امنیتی و سرپرست مقام ولایت غور گفت : نیروهای امنیتی توانستند درجریان این عملیات توانستند 19قریه منطقۀ سنگان ولسوالی پساوند ولایت غور از وجود طالبان پاکسازی نمایند.

این مقام امنیتی همچنان گفت: این عملیات تا پاکسازی کامل منطقه ازوجود مخالفین دولت ادامه خواهد داشت.

فرمانده پولیس ولایت غور ازشمارتلفات دوطرف درگیر جزئیات ارایه نکرد

تاکنون طالبان مسلح دراین باره اظهارنظرنکرده اند.

خبرگزاری افق

راه اندازی علمیات وسیع نظامی درولایت غور

راه اندازی علمیات وسیع نظامی درولایت غور