تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: بهنود امید- بامیان

اعمار بیش از صد ذخیره خانه کچالو در بامیان

محصولات عمده زراعتی  ولایت بامیان را کچالو ،گندم و جو تشکیل میدهد که کشاورزان برای رفع نیازمندی‌های شان مازاد محصولات زراعتی را اندکی بعد از برداشت به فروش می رسانند.

بامیان بزرگترین تولید کننده کچالو در افغانستان به‌شمار می‌رود که بگفته مسوولان نزدیک به  هفتاد درصد زمین های تحت زرع را کچالو تشکیل میدهد.

کچالو از مهترین محصولات کشاورزی در بامیان به شمار میرود.

کچالو از مهترین محصولات کشاورزی در بامیان به شمار میرود.

با آنکه گفته میشود 50 درصد تولیدات کچالو در افغانستان از ولایت بامیان برداشت میشود اما به دلیل نبود ذخیره خانه ها دهاقین مجبورند محصولات شانرا با قیمت کم بعد از برداشت به فروش برسانند.

مسولان پروگرام ارتقای زنجیره های غذایی در ریاست زراعت این ولایت میگویند برای ذخیره کچالو، 186 ذخیره خانه کوچک و متوسط برای دهاقین این ولایت اعمار میکنند.

انجنیر فرید عزیزی مسول تخنیکی این پروگرام به صدای آلمان گفت ؛ این ذخیره خانه ها با سهم 50 درصد دهاقین در مرکز بامیان و ولسوالی های پنجاب ، ورس ، شیبر و یکاولنگ اعمار میگردد.

بگفته آقای عزیزی این ذخیره خانه ها در سال جاری و با بودجه بیش از 55 میلیون افغانی از کمک های مالی کشور جاپان و بانک انکشاف آسایی اعمار میگردد.

وی افزود”نظر به ضرورت که وجود داشت ما در نظر داریم در سال جاری به تعداد 157 ذخیره خانه کوچک و به تعداد 29 ذخیره خانه متوسط با کمک 50% در ولایت بامیان اعمار نمائیم”.

وی میگوید با تکمیل شدن این ذخیره خانه ها دهاقین میتوانند کچالو برداشت شده شانرا بیشتر از شش ماه بگونه معیاری نگهداری نمایند.

انجنیر عزیزی افزود اعمار ذخیره خانه های کچالو در بامیان اهمیت خاص اقتصادی برای بلند بردن سطح اقتصادی دهاقین و جلوگیری از فاسد شدن محصولات زراعتی دارد.

وی میگوید”این ذخایر برای دهاقین کمک میکند تا محصولات شانرا در وقت برداشت با قیمت پائین نفروشند و تا پیدا کردن مارکیت مناسب بیشر از شش ماه نگهداری نمایند. پیش از این ذخیره خانه ها وجود نداشت محصولات زراعتی بامیان با قیمت بسیار پائین بفروش میرفت یا اینکه در ذخایر محلی ذخیره میشد که میزان ضایعات بیشتر از 40 درصد بود اما اکنون این ضایعات به دو درصد کاهیش یافته است”.

گفتنی است پیش  ازاین  1300 ذخیره خانه کچالو از پروگرام های ریاست زراعت بامیان برای دهاقین این ولایت در چند سال گذشته اعمار شده و قرار است بیش از 500 باب ذخیره خانه دیگر تا دوسال آینده اعمار گردد.

خبرگزاری افق

اعمار بیش از صد ذخیره خانه کچالو در بامیان

اعمار بیش از صد ذخیره خانه کچالو در بامیان