تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

دستگیری یک فرمانده محلی طالبان درهرات

امنیت ملی فراه ازبازداشت  “ملاخنجری “یک فرمانده ی محلی طالبان خبرداد که متهم ردیف اول  ناامنی هاوانفجار ماینهای کنارجاده دراین ولایت می باشد .

به گزارش افق ، به نقل ازجنرال نجیب الله رئیس امنیت ملی فراه  در جریان یک عملیات تجسسی پولیس امنیت ملی با همکاری قوای ارتش  “ملا خنجری” یکتن از فرماندهان محلی طالبان وعامل بیشترین حملات وانفجارت ماین های کنارجاده  در ولسوالی بالابلوک فراه دستگیر شده است

قریه شیوان ازجمله مناطقی عنوان شده که فرمانده مذکور متهم است ازاین منطقه سازماندهی حملات انفجاری وتهاجمی برمراکز پولیس را برعهده داشته است.

رییس امنیت ملی فراه گفت:سه تن ازافراد تحت امر این فرمانده نیز بازداشت شدند که بررسی ها جهت تکمیل پرونده جرمی شان آغاز شده است

شماری ازباشندگان قریه شیوان که اقارب شان را درانفجارماین ها ازدست داده مدعی اند که عامل اصلی کشتار غیرنظامیان که اکنون دراختیار دولت است باید اعدام شود.

قریه شیوان ازتوابع ولسوالی بالابلوک یکی ازمخوف ترین مناطق درجریان 13 سال اخیر ازسوی باشندگان فراه عنوان شده است با بکارگیری شدیدترین عملیات ها نظامی بانهم این منطقه که درمسیر جاده اصلی منتهی به ولایت فراه قرارگرفته است پایگاه مخالفین مطرح بوده است

گروه طالبان تاکنون دراین باره اظهار نظر نکرده اند.

خبرگزاری افق

دستگیری یک فرمانده محلی طالبان درهرات

دستگیری یک فرمانده محلی طالبان درهرات