تاریخ نشر: عقرب ۲۰, ۱۳۹۶

وقتی حکمتیار از انتخابات حرف می‌زند دقیقا از چه حرف می‌زند!

این روزها بیش از هرکسی گلبدین حکمتیار از فرماندهان سابق جنگ در کشور تب انتخابات دارد. به تازگی او در کابل در جمع هوادارانش گفته است در انتخابات بصورت گسترده شرکت کنند.

هرچند برنامه او مشخصا برای نامزدی ریاست جمهوری آینده اعلام نشده است ولی تاکید او بر برگزاری انتخابات  به موقع و در خواست مکرر او از هواداران حزبش این گمانه را تقویت می‌کند که او پا از رهبری حزب اسلامی فراتر گذاشته و خود را آماده انتخابات ریاست جمهوری می‌کند.

از اظهارت تازه وعجیب و غریب او در مورد جنگ فعلی که بگذریم او در گذشته  نیز گفته بود حزب اسلامی  در انتخاب رئیس‌جمهور آینده افغانستان نقش برجسته‌‌ای دارد و کسی رئیس‌جمهور خواهد شد که حزب اسلامی بخواهد.

از زمان حضور او در کابل مخاطب حرف‌های تند و تلخ او مشخصا معلوم نیست ولی بیشترین و تندترین واکنش‌ها در مقابل او را عبدالله عبدالله و اعضای حزب جمعیت نشان دادند.

این به این معنی که خصومت های دوران جنگ های داخلی این دو حزب همچنان پا برجاست.

به تازگی او گفته است که جنگ افغانستان جنگ میان دو قوم است؛ هرچند مدتی نگذشت که حرفش را پس گرفت و گفت: رسانه ها صحبت های او را تحریف کردند.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، در واکنش به این اظهارات گفت که جنگ افغانستان جنگ قومی نیست بلکه “در یک طرف جهل، ظلمت، تاریکى و در جانب دیگر علم، نور و روشنایى است”.

از ابتدایی حضور حکمتیار در کابل او از آدرس رسانه ها حریف‌انش را مورد حمله قرار می‌دهد.

به تازگی تب و تاب او در مورد برگزاری انتخابات بیش از هرکسی دیگر داغ‌تر شده است. هرچند عطا محمد نور والی بلخ و از منتقدین حکومت نیز چیزی از حکمتیار کم نگذاشت و اعلام کرد که نامزد ریاست جمهوری انتخابات آینده خواهد بود.

صدای پای بحران از همین اکنون از آدرس حزب اسلامی و جمعیت اسلامی به گوش می‌رسد، دور از انتظار نیست که حکمتیار نامزد ریاست جمهوری انتخابات آینده اعلام کند طبق معمول حزب جمعیت که از مخالفین حزب اسلامی هست نیز وارد این بازی سیاسی که آن طرفش پیدا نیست خواهد شد.

انتخابات آینده از دو چشم‌انداز بحرانی و خطرناک خواهد بود:

۱- حضور حکمتیار یا نماینده او به عنوان نامزد ریاست جمهوری واز جانب دیگر نماینده جمعیتی‌ها  اوضاع را وخیم و غیر قابل پیش‌بینی خواهد کرد که مهار بحران از عهده حکومت خارج خواهد بود.

۲- مسلما تیم رئیس جمهور غنی و حامد کرزی نیز وارد این بازی خواهند شد که بازهم از میان همه‌ی گروه های حاضر، هیچ یک در انتخابات باخت را نخواهند پذیرفت.

با حضور گلبدین در عرصه انتخابات و همین طور از آدرس حزب جمعیت اوضاع کلی شکننده تر از حکومت وحدت ملی خواهد شد؛ هردو حزب سخت تشنه تصاحب قدرت در کشور هستند و بدون شک بخاطر بدست آوردن این قدرت دست به هر کاری خواهند زد.

 

جمعیت و حزب اسلامی هر دو بر طبل جنگ و اتهام بستن به هم‌دیگر می‌کوبند و هیچ کدام هم تحمل پیروزی تیم حریف را نخواهند داشت و این بارزترین نشانه بحران های کلان و جدی در آینده کشور است که توسط مجاهدین دیروز تولید و تولد می‌شود.

هنوز مشخص نیست که وقتی گلبدین حکمتیار از انتخابات حرف می‌زند دقیقا از چه حرف می‌زند چون او تا همین چند ماه پیش در مقابل نیروهای خارجی و حکومت مورد حمایت جامعه جهانی می‌جنگید و به دموکراسی و انتخابات هم باور نداشت.

 

وقتی حکمتیار از انتخابات حرف می‌زند دقیقا از چه حرف می‌زند!

وقتی حکمتیار از انتخابات حرف می‌زند دقیقا از چه حرف می‌زند!