تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: اسحاق قریشی- هرات

افزایش بهره برداری ازپروژه های عمرانی درهرات

از آغاز سال  جاری عیسوی درهرات  ۲۰۶ پروژه  عمرانی از سوی برنامه همبستگی ملی در شماری ازمناطق ولسوالی‌های هرات تکمیل ومورد بهره برداری قرار گرفته است.

آقا محمد صدیقی رییس انکشاف دهات ولایت هرات می‌گوید :هزینه مجموعی این طرح که ازجانب وزارت احیا وانکشاف دهات تمویل شده بالغ بر ۲۸۳ میلیون افغانی بوده است.

مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب کشور می‌گویند پروژه‌های عمرانی در حال افزایش و بهره برداری است.

مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب کشور می‌گویند پروژه‌های عمرانی در حال افزایش و بهره برداری است.

ساخت پل، جاده های بین قریه جات، ایجاد شبکه های آب ، برق رسانی، دیوارهای استنادی، مکتب ازجمله طرح های عمرانی یاد شده که مورد استفاده عموم باشندگان ولسوالی های هرات قرار گرفته است

براساس گفته های رییس اداره انکشاف دهات هرات ،۱۱۷۷ طرح درقالب پروژه های مهم  درحال کارومراحل نهایی  ساخت است که هزینه مجموعی 200 میلیون افغانی را دربرمیگیرد.

باوصف اینکه مسوولان دولتی این اداره بارها تاکید براماده  سازی وبهره برداری طرح ها عمرانی درشماری مناطق  تاکید دارند درعین حال شماری ازشهروندان هرات ازبی کیفیت بودن ساخت وساز ها  شکایت دارند  انان میگویند : درچندین مورد شاهد ناکاری طرحی بودند که بعد ازگذشت سه ماه از بهره برداری ، براثربی کیفیت بودن مواد بکارگرفته شده ، کاریایی اصلی را نداشته است.

شهروندان هرات براین باورند:نظارت افراد دلسوز برطرح های عمرانی میتواند درکیفیت ساخت وسازهای طرح های دولتی موثرواقع شود.

خبرگزاری افق

افزایش بهره برداری ازپروژه های عمرانی درهرات

افزایش بهره برداری ازپروژه های عمرانی درهرات