تاریخ نشر: اسد ۲۶, ۱۳۹۳

ایجاد ارگان ویژه امنیتی مبارزه با نا امنی درهرات

به دنبال افزایش نامنی ها درهرات وبرکناری 3 مقام ارشد این ولایت ،هیات اعزامی ازکابل به هرات  ازایجاد  پلیس ویژه سیار ، مبارزه با عوامل نامنی دراین ولایت خبرمیدهند.

به گزارش افق، معاون اداری وزارت امور داخله کشور در جریان سفر یک هفته ی  به ولایت هرات درغرب کشور از ایجاد یک قرارگاه ویژه از نیروهای آموزش دیده پولیس به منظور برخورد با عوامل

هرات از چندی بدینسو شاهد نا آرامی ها ترور و اختطاف‌های بی سابقه‌ی بوده که همین مساله سبب شد این قطعه ویژه تشکیل شود.

هرات از چندی بدینسو شاهد نا آرامی ها ترور و اختطاف‌های بی سابقه‌ی بوده که همین مساله سبب شد این قطعه ویژه تشکیل شود.

ناامنی در این ولایت خبر داد.

لوی پاسوال اکرام الدین” یاور” معین اداری وزارت امور داخله کشور میگوید :گشت سیاردرجریان روز واقدام به عملیات تجسسی ازجمله فعالیت های اصلی  این گروه درهرات خواهد بود که بنا به ارزیابی انان  درکاهش نامنی ها تاثیر گذار خواهد بود.

مسولان وزارت امور داخله کشور در حالی از ایجاد یک  گروه پلیس ویژه  به منظور مبارزه با عوامل ناامنی درا ین ولایت خبر میدهند که روز گذشته یکتن از باشندگان ناحیه ششم شهر هرات در منطقه صوفی آباد به قتل رسیدوطالبان مسولیت این حمله را برعهده گرفتند.

بنابه ادعای شهروندان هرات درجریان چهار ماه اخیر 90 شهروند این ولایت ودو شهرخارجی توسط افراد مسلح کشته شدند. پولیس گفته که استخبارات ایران وپاکستان درترورهای اخیر نقش داشته وبازداشت چند عضو وابسته به مخالفین این موضوع را ثابت ساخته است .

خبرگزاری افق

ایجاد ارگان ویژه امنیتی مبارزه با نا امنی درهرات

ایجاد ارگان ویژه امنیتی مبارزه با نا امنی درهرات