تاریخ نشر: عقرب ۱۶, ۱۳۹۶

ارگ: تلگرام و وات‌ساپ مسدود نمی‎شود

درپی اعتراض نهادهای حامی رسانه‌ی، ریاست جمهوری اعلام کرد که قانون اساسی آزادی بیان را تضمین کرده و شبکه‌های اجتماعی، وات‌ساپ و تلگرام مسدود نخواهد شد.

در خبرنامه ریاست جمهوری که دیشب منتشر شده، آمده است، حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش‌های آزادی بیان است.

بر اساس خبرنامه، آزادی بیان برحسب صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون بوده و حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آن می‌داند.

اخیراً، خبرهای در پیوند به مسدودشدن (وات‌ساپ و تلگرام) در رسانه‌ها به نشر رسیدند که اعتراض شدید نهادهای حامی رسانه‌ی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.

اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی (اترا) هدف از مسدود کردن این شبکه‌های اجتماعی را برای بیست روز، موضوع امنیتی عنوان کرده بود.

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دو روز قبل با انتشار خبرنامه‎ی، اعلام کرد که مسدود کردن این شبکه‌های اجتماعی جواز قانونی ندارد و پیامدهای بدی را درپی خواهد داشت.

اما ریاست جمهوری گفته است که به هیچ آدرس و نهادی اجازۀ مسدود نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی‌دهد و موضوع منتشر شدۀ اخیر مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌گیرد.

ارگ: تلگرام و وات‌ساپ مسدود نمی‎شود

ارگ: تلگرام و وات‌ساپ مسدود نمی‎شود