تاریخ نشر: اسد ۲۲, ۱۳۹۳
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: بهنود امید- بامیان

نیازمندی یک هزار خانواده سیلاب زده به کمک های عاجل در میدان وردک

مقام های محلی در ولایت میدان ودرک میگویند نزدیک به ده هزار نفر که در نتیجه سیلاب های اخیر متضرر شده اند به کمک های عاجل نیاز دارند.

این خانواده ها باشندگان ولسوالی نرخ این ولایت هستند که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه های شانرا از دست داده و زیان مند شده اند.20140611_045321-1600

دفتر مطبوعاتی ولایت میدان ودرک با نشر خبرنامه ی گفته بعد از بررسی هیت اداره محلی ؛ 52 خانه در اثر سیلاب تخریب شده و 65 خانه دیگر قسما تخریب شده اند.

در خبرنامه آمده بیش از 4500 جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده که زیان های سنگین اقتصادی را به بار آورده است.

در این خبرنامه از نهاد های کمک رسان در خواست ارسال کمک های فوری برای آسیب دیدگان شده است.

نیازمندی یک هزار خانواده سیلاب زده به کمک های عاجل در میدان وردک

نیازمندی یک هزار خانواده سیلاب زده به کمک های عاجل در میدان وردک