تاریخ نشر: اسد ۱۹, ۱۳۹۳

شهروندان مزارشریف: توافق روی تشکیل حکومت «وحدت ملی» شکننده است

شماری از شهروندان مزارشریف، از امضای توافق سیاسی نامزدان ریاست جمهوری به‌خاطر ایجاد حکومت وحدت ملی، نگران هستند و بر شکننده بودن دولت آینده استوار بر این توافق تاکید می‌کنند.

آنان می‌گوید که حکومت وحدت ملی یک پروژه تحمیلی است و نامزدان ریاست جمهوری و حامیان شان بر این توافق دیدگاه‌های ضد و نقیض دارند.

سکندر میهن‌یار یکی از فعالان مدنی در بلخ چنین دیدگاهی دارد: « توافقاتی که بین این دو نامزد ریاست جمهوری، روی ساختار حکومت وحدت ملی آینده افغانستان صورت گرفته استدر حقیقت امر، یک توافقسیاسی استکه بار حقوقی ندارد. بنابر این ملحوظجنبه اجرایی هم ندارد؛ احتمال وجود دارد که هر یک از نامزدان با برنده شدن، به این توافقات پای بندی نشان ندهند و جنجال‌ها دو‌باره اوج بگیرد». download (1)

آقای میهن‌یار با اشاره به گذشته‌ این نوع توافقات می‌گوید: «در بُعد اخلاقی این توافق‌نامه هم می‌شود به گذشته چنین توافقات مراجعه کرد.مثلا در زمان مجاهدین چنین توافق در عربستان سعودی بینمجاهدین صورت گرفته بود؛اما به محض رسیدن به افغانستاناین توافق از طرف همه نقض شد. اما اگر این توافق نامزدانبر فرض محال از طرف جانبین نقض هم نشود،بازهم جکومت بعدی که روی کار خواهد آمداز نگاه کاربردیتفاوت چندانی با حکومت فعلی نخواهد داشت».

   حکومت وحدت ملی طرحی که سال‌ها قبل از سوی یکی از نخبه‌گان سیاسی افغانستان در چوکات «اجندای ملی» مطرح شده بود و از رهبران و نخبه‌گان سیاسی کشور دعوت شده بود تا برای ایجاد یک حکومت وحدت ملی، با مشارکت وسیعی تمامی اقوام ساکن در جغرافیای افغانستان، شکل بدهند.

اما این طرح چندان مورد توجه رهبران و احزاب سیاسی افغانستان قرار نگرفت و در چوکات یک طرح باقی ماند. حالا این طرح با پا درمیانی امریکا روی میز مذاکره قرار گرفت و رهبران دو تیم انتخاباتی برای تشکیل حکومت وحدت ملی، در پای یک اعلامیه مشترک امضا کردند.

اسدالله شمس یکی از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ، می‌گوید: «دو تیم انتخاباتی توافقی را که بر تشکیل حکومت وحدت ملی و با پادرمیانی مستقیم امریکا شکل خواهند داد، یک حکومت ناکارا و تداوم نظام کنونی خواهد بود، تا یک حکومت فراگیر و همدیگر پذیر».

آقای شمس افزود: «این توافق با عالمی از بی‌ اعتمادی و شک و تردیدهای دو تیم انتخاباتی صورت گرفته است و اراده قوی برای عملی شدن آن در درون هر دو تیم انتخاباتی وجود ندارد».

جنجال‌های انتخاباتی برای دومین بار پای جان کری وزیر امور خارجه امریکا را در افغانستان کشاند و نتیجه دومین سفر وی امضای یک اعلامیه مشترک از سوی دو نامزد ریاست جمهوری بود.

فیض الله نثار، یکی از جوانان دیگر‌ی‌ست که تاکید بر شکننده بودن این توافق ‌سیاسی میان نامزدان ریاست جمهوری می‌کند.

او می‌گوید: «توافق نامزدان ریاست جمهوری بر مبنای فشار مستقیم امریکا صورت گرفته است و نامزدان ریاست جمهوری بر مبنای همین فشار بالای این توافق امضا کردند. اگر ابطال سازی آرا در روند تفتیش به‌گونه درست عملی نشود، اعتبار و اعتماد مردم نسبت به انتخابات از میان برداشته خواهد شد و شاید کش‌مکش‌ها و بگو مگوهای بیشتر از این نیز خواهد بودیم».

با این همه نگرانی‌ها و دیدگاه‌های ضد و نقیض عده‌ای هم بر این باور هستند که کشور در یک چنین شرایط حساس ضرورت بر تشکیل حکومت وحدت ملی دارد و این توافق برای عملی شدن یک دولت پاسخگو و گذار از بحران کنونی یک گام خوب و مثبت تلقی می‌شود.

ذبیح‌الله عسکر زاده- بلخ

شهروندان مزارشریف: توافق روی تشکیل حکومت «وحدت ملی» شکننده است

شهروندان مزارشریف: توافق روی تشکیل حکومت «وحدت ملی» شکننده است