تاریخ نشر: میزان ۲۶, ۱۳۹۶

مخالفان مسلح از شرکت‌های مخابراتی در هرات باج می‌گیرند

مسئولان در اداره مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هرات، از تهدیدات امنیتی و باج گیری طالبان از شرکت‌های مخابراتی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند

حکمت الله حبیبی، سرپرست این اداره امروز در نشست خبری گفت که مخالفان مسلح به گونه غیر مستقیم از شرکت‌های مخابراتی باج می‌گیرند و در صورت پرداخت نشدن باج، شرکت‌های مخابراتی را تهدید به آتش زدن آنتن‌های مخابراتی می‌کنند.

او از نهادهای امنیتی می‌خواهد که در راستای کاهش تهدیدات امنیتی در ولسوالی‌های دور دست به آنتن‌های مخابراتی گام‌های عملی بردارند.

در همین حال، زمری همدرد، مسئول تنظیم خدمات مخابراتی اترا در زون غرب به خبرگزاری افق گفت که باج گیری طالبان مسلح از طریق یک میانجی صورت می‌گیرد.

او به خبرگزاری افق گفت: «مخالفان مسلح به شرکت‌های مخابراتی زنگ می‌زنند و می‌گویند که در صورتی که خدمات مخابراتی از طرف شب قطع نشود ما آنتن‌های مخابراتی را آتش خواهیم زد».

آقای همدرد، عملکرد نهادهای امنیتی در راستای کاهش تهدیدات امنیتی این ولایت به بی‌پروایی متهم کرده است.

در این میان، جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات به خبرگزاری افق گفت که نیروهای امنیتی توانایی امنیت ولایت هرات دارند و گروه های مخالف مسلح دولت نمی‌توانند که نقاطی از این ولایت را تهدید کنند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون در ولایت هرات، بیش از ۵۰۰ آنتن مخابراتی وجود دارند و شرکت‌های مخابراتی نگران امنیت کارمندان و پایه‌های ارتباطی شان اند.

مخالفان مسلح از شرکت‌های مخابراتی در هرات باج می‌گیرند

مخالفان مسلح از شرکت‌های مخابراتی در هرات باج می‌گیرند