تاریخ نشر: میزان ۲۰, ۱۳۹۶

کرزی: تنها راه‌حل بحران‌های فعلی برگزاری «لویه جرگه» است

حامدکرزی رییس جمهور پشین کشور امروز در نشست خبری در مورد استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان گفت، تنها راه بیرون رفت از مشکلات فعلی برگزاری لویه جرگه عنعنوی است و حکومت وحدت ملی باید زمینه برگزاری آن را فراهم کند.

رییس جمهور پشین کشور در این نشست خبری گفته است که استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا رقابت‌های منطقه‌ی را تشدید می‌کند و هماهنگی‌ها را با چالش مواجه می‌کند. آقای کرزی تصریح می‌کند که افغانستان خواستار روابط نیک با کشورهای منطقه است و شهروندان کشور نمی‌خواهند قربانی رقابت‌های امریکا و کشورهای دیگر شوند.

کرزی می‌پذیرد که پیشرفت فعلی کشور وابسته به حمایت جامعه جهانی و امریکا بوده، اما وی تأکید می‌کند که پس از امضای توافق‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن ناامنی‌ها در کشور تشدید شده و تنها راه حل این بحران‌ها برگزاری لویه جرگه است.

رییس جمهور پشین کشور از گروه طالبان بار دیگر می‌خواهد که به پروسه صلح بی‌پیوندد و از ادامه جنگ خودداری کنند. کرزی می‌گوید که به گروه تحریک طالبان نامه نوشته و وضعیت افغانستان را برای آنان توضیح داده و خواستار صلح شده است.

این مقام ارشد پشین کشور می‌افزاید که حکومت افغانستان باید با طرح‌های که به نفع کشور است امریکا را همراهی کند اما در موارد که منافع ملی کشور به خطر مواجه می‌شود با آن مخالفت کند. وی تصریح می‌کند که مردم کشور و شخص خود او از این موضع حکومت حمایت خواهند کرد.

کرزی نقش پاکستان را در صلح سراسری کشور حیاتی می‌خواند اما تأکید می‌کند که این کشور تاکنون در این امر صادق نبوده است. وی می‌گوید که جنگ و صلح افغانستان بر وضعیت پاکستان نیز تأثیر دارد و باید نقش این کشور در روند صلح افغانستان پررنگ باشد.

رییس جمهور پیشین کشور درحالی با استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان مخالفت می‌کند و خواستار تشکیل لویه جرگه است که پیش از این رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور از راهبرد امریکا حمایت کردند و آن را به منفعت افغانستان و منطقه دانستند.

در راهبرد جدید امریکا، فشارها بر پاکستان افزایش یافته و قرار است شمار نیروهای امریکایی و ناتو در کشور بیشتر شود و زمان خروج آنان نیز مشخص نشده است.

کرزی: تنها راه‌حل بحران‌های فعلی برگزاری «لویه جرگه» است

کرزی: تنها راه‌حل بحران‌های فعلی برگزاری «لویه جرگه» است