تاریخ نشر: میزان ۲۰, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

خدمات انترنت با روش جدید در افغانستان عرضه می‌شود

مسئولان در شرکت برشنا می‌گویند که خدمات انترنت پس از این، از طریق ساکت برق برای مردم عرضه می‌شود و گفت‌وگو در این زمینه با شرکت‌های انترنتی جریان دارد.

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا گفته است که شماری از شرکت‌های انترنتی برای انتقال انترنت از طریق ساکت برق برای مردم، اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزوده که در این روش، لین انترنت با استفاده از یک مودیم در ساکت برق، به خانه مردم وصل خواهد شد.

اما به گفته توحیدی، تنها کسانیکه از برق شرکت برشنا استفاده می کند، از این خدمات مستفید خواهد شد.

مسئولان در شرکت برشنا می‌گویند که عرضه خدمات انترنت از این طریق ارزان و با کیفیت خواهد بود.

به گفته آنان، هرچند هنوز این برنامه اجرا نشده اما امیدواریم امور تدارکاتی آن در آینده نزدیک آغاز شود.

خدمات انترنت با روش جدید در افغانستان عرضه می‌شود

خدمات انترنت با روش جدید در افغانستان عرضه می‌شود