تاریخ نشر: میزان ۲۰, ۱۳۹۶
افغانستان / خبرها / ویژه ها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

افغانستان در نشست گروه «تماس» به دنبال چه بود؟

گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگ‌های روز گذشته تحت رهبری مشترک افغانستان و روسیه در مسکو به منظور مشوره‌دهی کابل برای مبارزه با دهشت‌افگنی، مواد مخدر و جرایم نشستی برگزار کرد و کشورهای عضو این سازمان در آن اشتراک کردند.

این نشست در سطح معینان وزارت خارجه بود و از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه کشور اشتراک کرده بود. فرستاده افغانستان به عنوان عضو ناظر این سازمان در نشست حضور داشت و از اعضای این سازمان خواسته است تا ریاست مشترک دایمی جلسات گروه تماس را به افغانستان اختصاص دهند. وی تصریح کرده است که هدف این نشست‌ها افزایش همکاری با افغانستان و مبارزه با چالش‌های منطقه‌ی است.

معین وزارت خارجه کشور گفته است که تروریزم تهدید امنیتی مشترک است و لازم است کشورهای عضو این سازمان افغانستان را برای مبارزه با این پدیده همکاری کنند. او همچنان خواستار حمایت اعضای سازمان شانگ‌های از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها شده است.

آقای کرزی همچنان گفته است که افغانستان خواستار به دست آوردن عضویت کامل سازمان همکاری‌های شانگ‌های است.

وزارت خارجه کشور با نشر خبرنامه‌ی گفته است که اکثریت اعضای سازمان همکاری‌های شانگ‌های با ریاست مشترک دایمی افغانستان در جلسات گروه تماس موافق اند. خبرنامه افزوده است که اعضای سازمان همکاری‌های شانگ‌های تعهد کرده اند که در مورد عضویت دایمی افغانستان در این سازمان فکر می‌کنند.

قرار است جلسه بعدی گروه تماس در اواخر سال ۱۳۹۸ در چین برگزار گردد.

افغانستان در نشست گروه «تماس» به دنبال چه بود؟

افغانستان در نشست گروه «تماس» به دنبال چه بود؟