تاریخ نشر: میزان ۱۹, ۱۳۹۶
خبرها | نویسنده/ تهیه کننده: خبرگزاری افق

دو پروژ با هزینه بیش از ۷ میلیون افغانی در غور به بهره‌برداری رسیدند

مسئولان در اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غور می‌گویند که به ارزش بیش ازهفت میلیون افغانی، دو پروژه در این ولایت به بهره‌برداری رسیده‌اند.

محفوظ الله فکور، رییس این اداره به خبرگزاری افق گفت که این دو پروژه شامل ۵۰۰ متر دیوار استنادی و ساخت سرک عمومی بازار میدان بره‌خانه اند.

آقای فکور از باشندگان غور خواست که در راستای حفظ و نگهداری این دو پروژه همکاری کنند. به گفته او، از مزایای این دو پروژه ۴۵۰ خانواده مستفید خواهند شد.

در همین حال، باشندگان ولایت غور از حکومت می‌خواهند که در راستای راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی تلاش جدی کنند.

بر بنیاد گفته‌های مسئولان در اداره انکشاف دهات غور، هم اکنون نزدیک به ۴۰ پروژه در ولسوالی‌های این ولایت تحت کار اند که به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

به تازگی کار ساخت تحکیم کاری سواحل دریای کشک بهار، به هزینه نزدیک به ۹ میلیون افغانی در ولایت غور آغاز شده است.

دو پروژ با هزینه بیش از ۷ میلیون افغانی در غور به بهره‌برداری رسیدند

دو پروژ با هزینه بیش از ۷ میلیون افغانی در غور به بهره‌برداری رسیدند