تاریخ نشر: میزان ۱۹, ۱۳۹۶

مجلس نمایندگان جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی را به حالت تعلیق درآورد

نمایندگان مجلس در نشست عمومی امروز شان تصمیم گرفتند که روند جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی به حالت تعلیق درآید.

اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا این تصمیم را گرفته و دلیل آن را عدم شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات محصول مخابراتی گفته اند.

نمایندگان مجلس همچنان گفته اند که جمع‌آوری محصول از خدمات مخابراتی تا زمانی دوام پیدا می‌کند که حکومت برای جمع‌آوری مالیات مخابراتی، سیستم شفاف ایجاد نکند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان، در نشست علنی امروز اعلام کرد که حدود ۷ میلیارد افغانی پول جمع آوری شده از کریدت‌ کارت‌های مشترکین شرکت‌های مخابراتی گم شده است.

دولت افغانستان از آغاز ماه میزان سال ۱۳۹۴ بدین‌سو از مشترکین شبکه‌های مخابراتی ۱۰ درصد محصول می‌گرفت و این امر باواکنش‌های بسیاری مواجه شده بود. کارشناسان امور بر این باورند که در جمع‌آوری این محصول شفافیت مراعات نمی‌شود و از این مجرا پول‌های بسیاری حیف و میل می‌شود.

مجلس نمایندگان جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی را به حالت تعلیق درآورد

مجلس نمایندگان جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی را به حالت تعلیق درآورد