تاریخ نشر: اسد ۱۶, ۱۳۹۳

کمک رسانی برای بیجا شدگان میدان وردک

برای ده ها خانواده بی جا شده در ولایت میدان وردک کمک های غذایی و غیر غذایی از سوی اداره محلی توزیع شد.

مقام ها میگویند این خانواده ها در نتیجه سیلاب های اخیر از ولسوالی نرخ بی جا شده وبه مرکز این ولایت آمده اند.

در خبر نامه ی که دفتر مطبوعاتی این ولایت به افق فرستاده آمده ؛این کمک ها شامل خیمه ، آرد ، روغن و برنج می باشد که برای بیجا شدگان توزیع گردید .

از سوی هم در خبرنامه از ایجاد یک مرکز آموزش انترنت برای اطفال این خانواده ها نیز گفته شده است.

قرار است این مرکز آموزش انترنت بزودی فعال گردد که در آن 50 طفل پروگرام های کمپیوتر و انترنت را آموزش خواهند دید.

در خبرنامه به نقل از والی میدان وردک گفته شده که برای بی جاشدگان سیلاب های اخیر در این ولایت کمک های بیشتر نیز صورت خواهد گرفت.

 

کمک رسانی برای بیجا شدگان میدان وردک

کمک رسانی برای بیجا شدگان میدان وردک