تاریخ نشر: میزان ۱۳, ۱۳۹۶

استرالیا: افغانستان را در بخش استخراج معادن کمک می‎کنیم

پیتر کاسگروف، جنرال استرالیایی در دیدار با رییس جمهور غنی گفته است که کشورش افغانستان را در بخش سرمایه‌گذاری و استخراخ معادن همکاری می‌کند.

در این دیدار  دو طرف روی مسایل منطقوی، استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیایی جنوبی، امنیتی، اقتصادی، مبارزه با تروریزم و همکاری در بخش معادن افغانستان بحث کرد‎ه‌اند.

رییس‌جمهور غنی از همکاری‌ها و سهم استرالیا با افغانستان در بخش‌های مختلف به‌خصوص امنیتی، انکشافی، آموزش، تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی کشور تشکر کرده است.

وی با اشاره به اهمیت استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیایی جنوبی، گفته است که این استراتژی می‌تواند زمینه را برای تأمین صلح و ثبات در منطقه فراهم سازد و باید از فرصت‌های موجود به گونۀ موثر آن استفاده شود.

سپس جنرال آسترالیایی گفته است که کشورش به‌مثابۀ همکار همچنان در کنار افغانستان باقی خواهد ماند و در بخش‌های مختلف به همکاری‌های خود ادامه می‌دهد.

وی افزوده که ما آماده هستیم تا افغانستان را در بخش سرمایه‌گذاری و معادن، همکاری تخنیکی نماییم و در این مورد با بخش مربوط کشور مان صحبت خواهیم کرد.

جنرال کاسگروف گفته است که همکاری‌های کشورش در بخش تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان تداوم خواهد یافت.

استرالیا: افغانستان را در بخش استخراج معادن کمک می‎کنیم

استرالیا: افغانستان را در بخش استخراج معادن کمک می‎کنیم